เวลา

clock3

การคูณ ชั้น ป.3

การคูณ

เรขาคณิต ป.2

reka

เฉลยข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 (สอบปี 2558)

https://drive.google.com/file/d/0B_xG1MZTbSOmVUdwMTRXb084TzQ/view?usp=sharing

รูปที่มีแกนสมมาตร

sommarthttps://docs.google.com/presentation/d/1nx2ogzsVmlgFb14U5yIWL66vnuKAj6J8Oy2z8ruTvAY/edit?usp=sharing

(ไฟล์นี้ไม่มีเสียง)

http://www.mediafire.com/download/3gan8fvmxdx63hg/%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3.rar

(ไฟล์นี้มีเสียง)

เฉลยข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ป.3 ปี 2554

เฉลยข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ ปี 2554

แกนสมมาตร

แบบรูปและความสัมพันธ์

แบบรูปและความสัมพันธ์

คำขวัญวันเด็ก ๒๕๕๙

การอ่านทศนิยม

cats

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,576 other followers